By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Android Developer

App Development
Gliwice / Remote
Full Time

Why us? 

We

value your opinion

encourage you to succeed

want you to grow and thrive

value your opinion

Challenges awaiting you

Nowoczesna aplikacja mobilna dla dużego, międzynarodowego klienta z branży Automotive. Projekt realizowany w dużym zespole specjalistów z zakresu iOS i Android, wspieranych przez testerów oraz analityków, a wszystko to podzielone na kilka zespołów scrumowych odpowiadających za poszczególne obszary w aplikacji. Projekt jest zarządzany i prowadzony przy wykorzystaniu najnowszych metodyk zwinnych.

Project

Technologie projektu: Kotlin, Coroutines, Clean Architecture + MVVM, Room, Koin, Retrofit, ViewBinding, Jetpack Compose, Unit testy z wykorzystaniem JUnit i Mockito.

Requirements

·      Bardzo dobra umiejętność programowania w technologii Kotlin (minimum 5 lat doświadczenia)

·      Znajomość platformy Android.

·      Znajomość Clean Architecture.

·      Znajomość Kotlin Coroutines.

·      Znajomość Koina lub Daggera.

·      Umiejętność pisania testów jednostkowych.

·      Znajomość Mockito.

·      Doświadczenie w pracy nad projektem wielomodułowym.

·      Znajomość zasadprojektowania obiektowego i wzorców projektowych.

·      Umiejętnościanalitycznego myślenia, kreatywność.

·      Solidność, zaangażowanie,umiejętność pracy w zespole.

·      Bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację ikorzystanie z dokumentacji technicznej.

·      Znajomość systemówkontroli wersji (GIT).

·      Proaktywne podejście doobowiązków.

Nice to have:

·       Znajomość Jetpack Compose.

·       Znajomość platformy Gitlab.

What can we offer:

·       Atrakcyjne warunki współpracy, adekwatne doumiejętności i posiadanego doświadczenia. 

·       Pracęw doświadczonym i zwinnie zarządzanym zespole. 

·       Ciekawy i perspektywiczny projekt dla lidera w swojej branży. 

·       Szybki i przyjazny proces rekrutacyjny. 

·       Możliwość pracy zdalnej – mile widziane obecność w biurze raz na 2 tygodnie.

·       Klimatyzowanebiuro w Gliwicach, w dogodnej lokalizacji w okolicach PolitechnikiŚląskiej. 

·       Wspaniałą atmosferę i zgrany team- imprezy integracyjne, gry i konkursy, wspólne wyzwania sportowe. 

·       Pakietbenefitów pracowniczych: pakiety Luxmed i Multisport, pakiety PolsatBox Go. 

·      Możliwości rozwoju:udział w szkoleniach, konferencjach. 

Android Developer

Gliwice / Remote
Full Time
Apply for this job
Apply fot this job

Interested? Apply for this job

If you have any questions, contact our HR Department at praca@sirocco.eu 

Android Developer

Gliwice / Remote
Full Time
Apply for this job
Apply fot this job

Recruitment process 

Our recruitment process is easy. 

01

First contact 

We ask you some basic questions and talk about the next recruitment steps. 

02

HR & Technical Interview

We meet online or in-person to talk about your job experience and expectations.

03

Offer / Feedback 

Our feedback is always authentic and honest. 

Check out our benefits 

Agile workplace options

You can work at the office, hybrid, or remotely if you live far from our offices.

Contract of your choice

Employment contract (UoP), B2B contract, or mandate contract (UZ).

Private health insurance

We offer various private health care packages.

Multisport card

We care about people who love an active life.

A day for growth

Employees are encouraged to sharpen their skills during work.

Office library

We provide our people with books related to their day-to-day challenges.

English lessons

We invest in our people by providing them with English lessons with a native speaker.

Do IT Meetup

You can become a speaker at our own Do IT meetup.

Parties

Sirocco’s calendar is often filled with amazing company events.

Group activities

We organize unforgettable indoor and outdoor activities.

Office perks

We have Pizza Day, fresh fruits and delicious beverages.

Polsat Box Go

We offer Polsat Internet TV packages.